Liefzachtbegripje by KuCo

Wist je dat er zonder KuCo geen Liefzachtbegripje zou zijn.


Hier volgt in het kort waarom er zonder KuCo geen Liefzachtbegripje zou zijn. Toen er na 17 jaar heel wat wijzigingen gebeurden in het volwassenenonderwijs waar ik werkte, besloot ik een andere weg in te slaan. Ik werd zelfstandige, mijn vader maakte een mooi huisje van 40m² en ik bedacht het concept van mijn eenmanszaak. Aangezien ik altijd graag les gegeven had, besloot ik computer-, smartphone- en tabletlessen te geven in verenigingen. Ik zette me hier 6 jaar lang meer dan 100% voor in. Mijn cursussen en mijn kennis waren altijd up-to-date. Ik volgde alle nieuwigheden op de voet. Achteraf gezien ben ik daar best trots op, maar mijn torenhoge inzet heeft me ook de das om gedaan. Naast deze lessen werden er voor kinderen ook workshops en kampen geörganiseerd in het KuCo-huisje. Er werd altijd rond een thema gewerkt en alles was van naaldje tot draadje voorbereid en tijdens de workshop of het kamp zette ik alles op alles om iedereen zich goed te doen voelen. Bovendien zat ik 's avonds nog uren de werkstukjes af te werken en alles klaar te zetten voor de volgende dag. Ik zou nu kunnen zeggen 'daarna kroop ik moe, maar voldoen in bed', maar ik was te moe, te moe om de trap op te gaan, te moe om te slapen, gewoon te moe, maar ik deed door. Je leidt het al uit mijn verhaal, maar ik was zo bezig met alles rondom mij dat ik mezelf vergat met alle gevolgen van dien.

Omdat ik KuCo altijd op al mijn werkstukken zette en liefzachtbegripje niet zou bestaan hebben zonder KuCo wou ik deze naam ook niet verloren laten gaan. In het leven leidt het één nu eenmaal tot het ander en dat is net zo mooi. Het was mijn man die me zij 'Maak er liefzachtbegripje by KuCo' van en zo geschiede.

Aanvankelijk komt het woord KuCo van KUnst en Computer. Mijn twee specialisaties, maar nu heb ik besloten om de afkorting te wijzigen naar kunstzinnig coach. Ik wil me namelijk toeleggen op het kunstzinnig coachen in al zijn facetten. Hoe dan ook wil ik mensen inspiriren via allerhande creaties, maar ook via persoonlijke begeleiding. Ik hoop mensen vooruit te helpen in onze soms chaotische wereld.